ČlánekHarmonogram 2022

Autisté jihu, spolek

HARMONOGRAM ROKU 2022

Termíny a akce budou upřesněny v průběhu roku a oznámeny emailem.

DUBEN (měsíc autismu)

 • 14. 4. 2022 - Velikonoční setkání rodin v sídle spolku se zábavnými úkoly pro děti 
 • 1. týden v dubnu 2022 - Setkání rodin na Výstavě obrázků dětí s autismem v Praze pořádanou ve spolupráci s Autis Centrem, o.p.s.

Upřesnění: Setkání rodin a výstava obrazů dětí s autismem se uskuteční v Autis Centru 14. 4. 2022. 

ČERVEN

 • 3. 4. 2022 - Autischůzka – rodičovská skupina, babičky, dědečkové. Mgr. Přemysl Mikoláš, psychoterapeut ze spolku ADAM, autistické děti a my
 • Hosté: rodiny ze spolku ADAM

SRPEN

 • 11. – 14. 7. 2022 - Muzikoterapeutický pobytový tábor pro rodiny dětí s autismem ve Chvalšinách, odborně zajištěn Autis Centrem, o.p.s.
 • 8. – 13. 8. 2022 - Příměstský tábor pro sourozence dětí s autismem 

ZÁŘÍ

 • plánován pouze virtuálně - Modrý běh X. ročník (rodiče kontaktováni emailem o případnou spolupráci)

ŘÍJEN

 • 31. 10. 2022 - Halloweenské setkání rodin, lampiónový průvod po stezce kolem Vltavy, pořádané ve spolupráci s Autis Centrem, o.p.s.

LISTOPAD

 • listopad 2022 - Předvánoční dílna pro děti a rodiče – výroba vánočních dárků

PROSINEC

 • 1. týden v prosinci 2022 - Vánoční jarmark v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Vltava v Českých Budějovicích
 • 2. týden v prosinci 2022 - Vánoční víkendové setkání rodin

  Náklady na materiál, potraviny, příp. benzín, které rodičům vzniknou při

společných akcích, kde pomáhají jako dobrovolníci (velikonoce, Halloween, běh, dílny, trhy)

budou hrazeny pouze v případě předchozí domluvy s kontaktním pracovníkem.  

 

Kontaktní pracovník:  Jitka Svátková, mob. 702160736 (dostupný každý pracovní den od 16:00 do 17:00 hod.)

 

Provozní doba spolku:

 • pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin – k dispozici rodičovská místnost, televize a půjčovna knih, půjčovna pomůcek (tříkolky, koloběžky, sportovní náčiní – možno zapůjčit domů).
 • sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu aktivit nebo po domluvě s organizačním pracovníkem

 

Další aktivity:

 • Psychosociální aktivity - sobota, neděle (rukodělná dílna – keramika, výroba upomínkových předmětů po domluvě se skupinou rodičů nebo podle harmonogramu)
 • Pohybové aktivity – k dispozici půjčovna speciálních pomůcek (tříkolky, koloběžky, sportovní náčiní, hřiště), možnost využití nedaleké cyklostezky
 • Půjčovna odborné literatury – kontakt na webových stránkách, pro členy spolku zdarma
 • Zprostředkování konzultací s odbornými pracovníky, lékaři, jinými organizacemi

 

Prosíme rodiče, aby po sobě uklízeli a oznamovali včas případnou potřebu oprav tříkolek apod. kontaktnímu pracovníkovi.

 

Při aktivitách je po domluvě s rodiči zajištěno hlídání dětí jako doprovodná činnost.