Projekty 2015

ČlánekDivSeFest 2015

DivSeFest 2015 - zářijový festival neziskových organizací pod širým nebem. 

Tentokrát představily organizace Autisté jihu, spolek a Auticentrum, o.p.s. svou činnost v rámci zářijového DivSeFestu, který probíhal dne 24. 9. 2015 v odpoledních hodinách v Českých Budějovicích na Lannově třídě. Po celou dobu festivalu probíhaly workshopy, na kterých měly obě organizace možnost osvětlit veřejnosti problematiku poruch autistického spektra, seznámit kolemjdoucí s nabídkou sociálně aktivizačních činností v Auticentru a zároveň zájemcům přiblížit prospěšnost aktivit pořádaných spolkem Autisté jihu pro rodiny, které se starají o člověka s autismem.

ČlánekŽivot s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra (dále „autismus“) na území Jihočeského kraje. Účelem projektu je zajištění takových aktivit, které umožní osobám s autismem a jejich rodinám žít obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

ČlánekPoznej děti s autismem

Projekt "Poznej děti s autismem" je podpořen Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spolkem Autisté jihu a Zdravotně sociální fakultou JU ČB mají studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky možnost při své praxi v období let 2014 - 2015 poznat děti s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání. V současnosti vykonává pod odborným vedením v Auticentru svou praxi 16 studentek zmíněné katedry. Studentky se aktivně účastní volnočasových a terapeutických činností v Auticentru, spolupracují s lektory, speciálními pedagogy i rodiči dětí s autismem. Mnohé z nich nám dále pomáhají jako dobrovolníci při akcích zaměřených na podporu osob s autismem.

ČlánekVzdělávejte se pro růst

Autisté jihu, spolek

Národní individuální projekt č. CZ. 1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

ČlánekProjekt Tábor Buková pro rodiny dětí s autismem

Autisté jihu, spolek

Ev.č. OSS/3/1/3/2015

Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti ve výši 30000 Kč.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekProjekt Život s autismem

Autisté jihu, spolek

Ev.č.OSS/1/2/9/2015

Příspěvek na celoroční činnost organizací působících v sociální oblasti (neregistrované) ve výši 50.000 Kč.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Stránky