Projekty 2018

ČlánekAktivní pomoc rodinám pečujícím o dítě s autismem

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě s autismem a jeho zdravé sourozence. Projekt umožnil rodičům a prarodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení dítěte/osoby s autismem. V rámci projektu byly realizovány volnočasové a edukační aktivity pro celé rodiny, které se tak díky nim neocitly v sociální izolaci.

ČlánekKomunita pomáhá rodinám dětí s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra (dále „autismus“) na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem projektu je umožnit rodinám pečujícím o osoby s autismem setkávat se a vzájemně si vyměňovat zkušenosti v péči o tyto osoby. Osoby s autismem a jejich sourozenci se budou moci setkávat v prostředí, na které jsou zvyklé a jež je přizpůsobeno jejich specifickým potřebám. Projekt podpoří rozvoj půjčovny odborné literatury a speciálních pomůcek.

ČlánekPodpora rodin pečujících o osoby s autismem

Projekt měl za cíl zajistit provozní náklady spolku (energie, nájem, opravy a údržba) tak, aby se mohly v sídle spolku scházet rodiny dětí s autismem a jejich sourozenci, a vzájemně si předávat své zkušenosti v péči o osoby s autismem.

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekPrázdninový tábor pro rodiny dětí s autismem

Již šestým rokem pořádal spolek Autisté jihu tábor v Bukové pro rodiny dětí s autismem tentokrát v chatkovém táboře, kde bylo pro každou rodinu zajištěno soukromí.

ČlánekIntegrovaná keramická dílna pro děti a dospívající s autismem

V rámci projektu byly v sídle spolku Autisté jihu realizovány každý měsíc keramické aktivity pro děti a mládež s autismem, kterých se zúčastnili i sourozenci. Byl zakoupen také hrnčířský kruh a různé pomůcky na výrobu keramiky, které si děti vyzkoušeli pod vedením zkušeného lektora, pana Cihelníka.  Děti tak měly možnost vidět celý proces výroby keramiky až po výpal v peci na vlastní oči.

Integrovaná keramická dílna