ČlánekHarmonogram 2018

Autisté jihu, spolek

HARMONOGRAM ROKU 2018

Přesná data budou upřesněna v průběhu roku a oznámena rodičům emailem.

BŘEZEN

 • Velikonoční setkání 29. 3.

DUBEN

 • Výstava "Den v modrém" Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích u příležitosti světového Dne autismu 2. dubna ( 8. března - 30. dubna )

KVĚTEN

 • VI. ročník "Modrého běhu" v lesoparku Stromovka v Č. Budějovicích ( sobota 12. května )

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem

ČERVEN

 • Autischůzka  zařazení dítěte s PAS do školského systému a kompetence SPC ( Mgr. Jana Písková, SPC, 13. června v 16 hodin )

ČERVENEC

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem

SRPEN

 • Letní pobytový tábor pro rodiny dětí s autismem na Bukové (13. srpna - 19. srpna)

 • Příměstský tábor pro sourozence dětí s autismem

ZÁŘÍ

 • Přednáška s dětskou psychiatričkou MUDr. Katarínou Baranovičovou na téma Medikace dětí s PAS ( 18. září v 16 hodin )

ŘÍJEN

 • Workshop "Svět očima autistů" - zaměřený na výchovu a vzdělávání dětí s autismem - pí. Ottenschägerová ( sobota 13. října )

LISTOPAD
 • Předvánoční dílna pro děti a rodiče – výroba předmětů na vánoční trhy

PROSINEC

 • Vánoční jarmark

 • Adventní trhy
 • Vánoční víkendové setkání rodin dětí s autismem

Kontaktní pracovník: Jitka Svátková, mob. 702 160 736

Provozní doba spolku:

 • pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin
 • sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu aktivit

 Další aktivity:

 • Psychosociální aktivity - sobota, neděle (rukodělná dílna – malování na hedvábí, keramika, barvení šátků, výroba upomínkových předmětů, svíček, a jin., harmonizační lůžko pro rodiče),
 • Pohybové aktivity - neděle (tělocvična v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, neděle 10 – 12 h),
 • Půjčovna odborné literatury, pomůcek a tříkolek,
 • Základní sociální poradenství, konzultace s rodiči dle domluvy
 • Sexuologická poradna (L. Gebeltová) - poradenství z oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, edukační materiály (DVD, obrázkové karty),
 • Vzdělávací aktivity (C.T.A.) – konzultační činnost, metoda O.T.A. v rodině.

Při aktivitách je po domluvě s rodiči zajištěno hlídání dětí jako doprovodná činnost.

Tags: