ČlánekJak lépe žít s autismem

V rámci projektu byl v průběhu roku realizován dvoudenní workshop pro pečující rodiny, který vedl psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš z organizace ADAM - autistické děti a my.

Pečující rodiny měly možnost konzultovat svou situaci s odborníkem, vypořádat se se situací a přijmout diagnózu, stabilizovat domácí prostředí a zachovat zdravý způsob života rodiny.

Další aktivitou projektu byl kurz Základy první pomoci, kde se pečující osoby učily, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte, resp. dítěte s autismem, kdy tyto děti často neodhadnou nebezpečí a dochází u nich často k úrazům.

Při aktivitách bylo zajištěno hlídání dětí s autismem a sourozenců.

Kurz první pomoci

Aktivity projektu jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Výše spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje byla 28 000 Kč.