ČlánekHarmonogram 2017

Autisté jihu, spolek

HARMONOGRAM ROKU 2017

Přesná data budou upřesněna v průběhu roku a oznámena rodičům emailem.

BŘEZEN

 • Stěhování sídla spolku na Plzeňskou 44, České Budějovice

DUBEN

 • VýstavaDen v modrémna ZSF JU v Č. Budějovicích u příležitosti Mezinárodního dne autismu (pondělí 3. dubna – pátek 7. dubna)
 • Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost v Plzeňské 2219/44 – velikonoční tradice (neděle 16. dubna)

KVĚTEN

 • V. ročník „Modrého běhu“, lesopark Stromovka v Č. Budějovicích (sobota 20. května)

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem

ČERVEN

 • Den otevřených dveří pro veřejnost – MŠ T.G.Masaryka (čtvrtek 8. června)

 • Setkání rodičů a dětí (neděle 24. června)

ČERVENEC

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem

SRPEN

ZÁŘÍ

 • Diskuse s dětskou psychiatričkou MUDr. Katarínou Baranovičovou na téma Medikace dětí s PAS ( 6. září v 16:30 h )

ŘÍJEN

 • Workshop „Svět očima autistů – zaměřený na výchovu a vzdělávání dětí s autismem – pí. Ottenschlägerová (neděle 14. října)

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem
 • Halloween (čtvrtek 26. října)
 • SeminářSpecifika při vzdělávání žáků s PAS (27.října v ZŠ a ZUŠ Vltava)
LISTOPAD
 • Předvánoční dílna pro děti a rodiče – výroba předmětů na vánoční trhy (sobota 11. listopadu)

PROSINEC

 • Vánoční jarmark (pondělí 11. prosince v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská)

 • Adventní trhy – nám. Přemysla Otakara II. (18. – 20.prosince)
 • Vánoční víkendové setkání rodin dětí s autismem (neděle 17. prosince)

Kontaktní pracovník: Jitka Svátková, mob. 606 046 118

Provozní doba spolku:

 • pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin
 • sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu aktivit

 Další aktivity:

 • Psychosociální aktivity - sobota, neděle (rukodělná dílna – malování na hedvábí, keramika, barvení šátků, výroba upomínkových předmětů, svíček, a jin., harmonizační lůžko pro rodiče),
 • Pohybové aktivity - neděle (tělocvična v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, neděle 10 – 12 h),
 • Půjčovna odborné literatury, pomůcek a tříkolek,
 • Základní sociální poradenství, konzultace s rodiči dle domluvy
 • Sexuologická poradna (L. Gebeltová) - poradenství z oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, edukační materiály (DVD, obrázkové karty),
 • Vzdělávací aktivity (Mgr. Petra Jantošová, C.T.A.) – konzultační činnost, metoda O.T.A. v rodině.

Při aktivitách je po domluvě s rodiči zajištěno hlídání dětí jako doprovodná činnost.