ČlánekHororový případ dlouholetého kurtování pacientky s autismem v psychiatrické nemocnici

Případ dlouholetého kurtování pacientky s autismem a funkčním postižením v Psychiatrické nemocnici Opava, na který upozornil iROZHLAS.cz , je tragickým příkladem toho, kam až může zajít dlouholeté zanedbávání systémové podpory lidí s autismem a chováním náročným na péči.

 

Tento případ dokumentuje podobné případy nadužívání restrikcí a nevhodné péče ve zdravotních a sociálních službách. Na toto téma upozorňují rodiče i odborníci, ale změna je stále v nedohlednu.

Pro většinu rodičů těchto dětí je nepředstavitelné, aby své dítě, byť jen na omezený čas, umístili do podobného zařízení. Strach rodičů z nekvalitní péče o tyto děti a jejich následná traumatizace je, jak ukazuje tento článek, oprávněný.

Dosažení systému podpory, který zohlední lidská práva a životní potřeby této skupiny lidí, proto vyžaduje hlubokou reformu jak v oblasti sociálních služeb, školství tak zdravotnictví. Je třeba prohloubit jak odbornost personálu, tak znalosti v oblasti úpravy prostředí a managementu chování takového člověka. Personál služeb, které mají v péči klienty s náročným chováním, musí být dobře proškolený v metodách pozitivní podpory chování (PBS). Metoda PBS, která je již delší dobu využívána v Autis Centru v Českých Budějovicích však vyžaduje, aby personál kapacitně odpovídal počtu klientů, a byl dobře finančně ohodnocený a supervizně podporovaný.

Rodiče spolku Autisté jihu upozorňují již mnoho let na také na odborné zázemí pro nastavení podpory dětem s autismem a náročným chováním potřebuje ve speciálním školství. To v současnosti ty nejzranitelnější děti často vylučuje do „domácího vzdělávání“. Upírá jim tak základní práva, ničí jejich rodiny, znemožňuje jejich zdravou socializaci a vytváří obrovské problémy pro jejich pečovatele do budoucna. Následně jsou tyto problémy přenášeny do sociálních služeb, které tyto děti a později dospělí chtějí nebo jsou nuceni využívat.

Podporou vhodných služeb budeme o změny v péči o lidi s autismem a chováním náročným usilovat i nadále.