ČlánekPomozte své komunitě 2014

Příjemce získal dar v rámci programu "Pomozte své komunitě 2014"

Díky aktivní podpoře zaměstnance společnosti Telefónica Czech republic, a. s., pana Petra Juráska, který pomáhá ve sdružení Rodičů a přátel lidí s autismem Jižní Čechy - o. s. JAU jako dobrovolník, získalo naše sdružení peněžitý nadační příspěvek od Nadace Telefónica, který bude použit na úhradu nákladů spojených s realizací a zajištěním muzikoterapie pro osoby s autismem, např. nákup speciálních muzikoterapeutických nástrojů.