Projekty

ČlánekSpolečně to zvládneme

V rámci projektu byly podpořeny psychosociální, vzdělávací a neformální aktivity pro rodiče pečující o dítě s autismem, prarodiče, sourozence. Díky aktivitám se jedinci s autismem a jejich rodiny mohli setkávat v sídle spolku nebo při společných aktivitách a neocitli se v sociální izolaci.

Díky společným aktivitám se setkávali nejen rodiny, zdraví sourozenci, ale i prarodiče. Rodiče využili půjčovnu odborné literatury, sportovního náčiní a prostornou zahradu. Hlídání dětí při aktivitách bylo zajištěno dobrovolnicemi zejména z řad studentek ze ZSF JU a členů spolku.

ČlánekJak lépe žít s autismem

V rámci projektu byl v průběhu roku realizován dvoudenní workshop pro pečující rodiny, který vedl psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš z organizace ADAM - autistické děti a my.

Pečující rodiny měly možnost konzultovat svou situaci s odborníkem, vypořádat se se situací a přijmout diagnózu, stabilizovat domácí prostředí a zachovat zdravý způsob života rodiny.

ČlánekKde komunita pomáhá

V rámci projektu byly realizovány víkendové aktivity pro rodiny dětí s autismem, jejich sourozence a pečující rodiny.

Na realizaci projektu se významně podíleli studenti ZSF JU ČB jako dobrovolníci a asistenti.

V rámci projektu byly částečně uhrazeny provozní náklady spolku a mzdové náklady ve výši 90 000 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekS námi nejste AUT!

V rámci projektu byly podpořeny psychosociální, vzdělávací a neformální aktivity pro rodiče pečující o dítě s autismem, prarodiče, sourozence. Díky aktivitám se jedinci s autismem a jejich rodiny mohli setkávat a neocitli se v sociální izolaci.

Aktivity směřovaly k zapojení se do běžného života. Díky společným aktivitám se setkávali i zdraví sourozenci.

Rodiče využili půjčovnu odborné literatury a sportovního náčiní, zahrady a zázemí.

ČlánekPobytový tábor pro pečující rodiny

Pobytový muzikoterapeutický tábor pro rodiny s dětmi s autismem proběhl i letos na Bukové u Nových Hradů v zařízení Jedličkova ústavu v Praze.

Pečující rodiny včetně sourozenců a dětí s autismem mohli tábor absolvovat tak, jak je u jejich vrstevníků běžné.

Pro děti s autismem byl na táboře zajištěn strukturovaný režim dne. S dětmi s PAS pracovali asistenti a muzikoterapeut.

Rodiče se tak v tomto čase mohli věnovat zdravým sourozencům.

ČlánekAktivní pomoc rodinám pečujícím o dítě s autismem

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě s autismem a jeho zdravé sourozence. Projekt umožnil rodičům a prarodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení dítěte/osoby s autismem. V rámci projektu byly realizovány volnočasové a edukační aktivity pro celé rodiny, které se tak díky nim neocitly v sociální izolaci.

Stránky