ČlánekHomesharing přichází do ČR

Rodiče nepřetržitě pečující o děti s autismem, mentálním a kombinovaným postižením jsou mnohdy velmi vyčerpaní, ocitají se v sociální izolaci. Starost o potomka s vážným postižením je velmi obtížné skloubit nejen se zaměstnáním, ale také s péčí o další členy rodiny. Potřeby jako odpočinek, výchova sourozenců či návštěva lékaře zůstávají nenaplněné. Kapacity odlehčovacích služeb pro tyto rodiny jsou v Česku dlouhodobě nedostatečné či zcela nedostupné.

Homesharing je komunitní odlehčovací služba, která je založena na dlouhodobém přátelském vztahu dítěte s postižením a dospělého hostitele. Do pomoci se zapojují lidé z řad laické veřejnosti místní komunity. Homesharing významně doplňuje další formy podpory, sociálních a odlehčovacích služeb. 

  • Dotazníkové šetření provedené v roce 2021 mezi rodiči v Jižních Čechách nás přesvědčilo o tom, že o Homesharing je velký zájem a minimálně 25 rodin by jej s nadšením využilo. 

  • Předsedkyně spolku Autisté jihu Andrea Jurásková oslovila spolupracující organizaci Autis Centrum, o.p.s. s prosbou, zda by organizace mohla s šířením Homesharingu v Jižních Čechách rodinám pomoci. 

Máme pro vás všechny, kdo Homesharingu fandíte, dobrou zprávu! 

  • Jihočeské organizaci Autis Centrum, o.p.s. se podařilo získat metodickou podporu Homesharingu pro rok 2022. 

  • V současnosti se formuje budoucí tým Homesharingu a probíhají online konzultace se zástupci Rodinného integrační centra, z. s. v Pardubicích, které řídí metodicky rozvoj Homesharingu v ČR. 

  • Po seznámení s metodikou a pravidly Homesharingu dáme vám, rodičům, včas vědět, jak se můžete do této neformální podpory pečujících zapojit.

  • Homesharing je výzva pro každého, kdo by se chtěl stát hostitelem. Obrátit se můžete na kontaktní osobu paní Jitku Svátkovou, mob. 702 160 736, mob. 606 046 118, příp. email info@autiscentrum.cz

Hostitelem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat, trpělivost, vztah k dětem s postižením a může jim nabídnout část svého času, energie a prostoru.

„Hostitel, kamarád dítěte s postižením, nemusí mít nějaké konkrétní dovednosti, potřebuje především trpělivost. Myslím, že nebýt odborník může být výhodou, laik přistupuje k dítěti s přirozeností a nabízí mu to, jak sám žije, svůj domov, sebe sama,“ uvádí Klára Šrůtková, vedoucí Homesharingu z organizace Děti úplňku, která ho v ČR pilotovala.