ČlánekPoznej děti s autismem

Projekt "Poznej děti s autismem" je podpořen Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spolkem Autisté jihu a Zdravotně sociální fakultou JU ČB mají studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky možnost při své praxi v období let 2013- 2014 poznat děti s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání. V současnosti vykonává pod odborným vedením v Auticentru svou praxi 9 studentek zmíněné katedry. Studentky se aktivně účastní volnočasových a terapeutických činností v Auticentru, spolupracují s lektory, speciálními pedagogy i rodiči dětí s autismem. Mnohé z nich nám dále pomáhají jako dobrovolníci při akcích zaměřených na podporu osob s autismem.

Tímto jim za jejich zájem a pomoc moc děkujeme!