ČlánekPomozte své komunitě 2013

Příjemce získal dar v rámci programu "Pomozte své komunitě 2013"

Díky aktivní podpoře zaměstnance společnosti Telefónica Czech republic, a. s., pana Petra Juráska, který pomáhá ve sdružení Rodičů a přátel lidí s autismem Jižní Čechy - o. s. JAU jako dobrovolník, získalo naše sdružení peněžitý nadační příspěvek od Nadace Telefónica, který bude použit na úhradu nákladů spojených s pořízením speciálních výukových programů a pomůcek pro osoby s autismem.