ČlánekPříměstský tábor v Auticentru

Druhý týden v červenci proběhl v Auticentru náš první příměstský tábor pro děti s autismem a jejich sourozence.

Vedoucím tábora byla paní Vlasta Zemanová, která má i ze svého osobního života bohaté zkušenosti s výchovou a prací s dětmi s autismem. Díky dvěma dobrovolnicím se nám podařilo pro děti připravit velmi zajímavý program a jejich rodičům tak umožnit alespoň krátký prázdninový oddych od náročné péče o dítě s autismem.

Vybavení Auticentra umožňuje, aby děti byly na táboře zapojeny do běžných domácích činností – příprava jídla, vaření, úklid nádobí apod., což je podle nás důležité nejen pro rozvoj dětí handicapovaných, ale i dětí bez handicapu.

Několik nocí strávily děti v Auticentru, což byl pro ně velký zážitek, neboť některé z nich nejsou zvyklé pobývat delší dobu bez rodičů. Důležité pro nás bylo, že rodiče mohli být v telefonickém spojení s vedoucí tábora a kdyby bylo potřeba, měli možnost pro dítě přijet.

Děti podnikly tyto akce:

Pondělí:

 • Koupání na plovárně v ČB
 • Večerní malování v centru a mini divadelní představení

Úterý:

 • Jízda na kole po cyklostezce na Hlubokou
 • Projížďka Hlubockým mini vláčkem
 • Večerní hledání pokladu

Středa

 • Výlet autobusem do Dolní Stropnice
 • Společné vaření oběda
 • Dětský karneval
 • Večerní opékání buřtů a malování na tvář

Čtvrtek

 • Sběr květů, bylinek (poznávání) usušení
 • Soutěžní hry se švihadlem a skákání v pytli
 • Předání diplomů

Pátek

 • Jízda vlakem do Trocnova
 • Výlet k památníku J. Žižky
 • Návštěva muzea
 • Stavění lesního bungru