Projekty 2014

ČlánekPomozte své komunitě 2014

Příjemce získal dar v rámci programu "Pomozte své komunitě 2014" organizovaného společností Telefónica Czech Republic a.s..

ČlánekAuticentrum - aktivní život rodin pečujících o osoby s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o děti či dospělé s poruchou autistického spektra (PAS) na území Jihočeského kraje. Účelem projektu je vytvoření uceleného programu a realizace aktivit, které umožní osobám s autismem žít obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje.

ČlánekUkaž mi, kam pojedeme

Pracuji jako lektor strukturovaného učení ve spolku Autisté jihu, kde mám na starost čtyřčlennou skupinu dětí s poruchou autistického spektra a ráda bych Vám představila projekt “Ukaž mi, kam pojedeme”.

Projekt byl podpořen z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

ČlánekAuticentrum - aktivní život rodin dětí s poruchou autistického spektra

Aktivity projektu „Auticentrum - aktivní život rodin dětí s poruchou autistického spektra“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě s autismem a jeho zdravé sourozence. Projekt by měl umožnit rodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení dítěte/osoby s autismem a napomoci tomu, aby rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti a rovněž jeho sourozenci bezpečné rodinné zázemí. V rámci projektu proběhnou odborné kurzy a vzdělávací aktivity pro rodiče dětí s autismem. Součástí projektu je realizace workshopů, výstavy a otevřených dveří Auticentra pro veřejnost. Projekt by měl posílit odborné znalosti rodičů díky pravidelným aktivitám realizovaným v Auticentru a usilovat o osvětu problematiky autismu.

ČlánekPoznej děti s autismem

Projekt "Poznej děti s autismem" je podpořen Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spolkem Autisté jihu a Zdravotně sociální fakultou JU ČB mají studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky možnost při své praxi v období let 2013- 2014 poznat děti s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání. V současnosti vykonává pod odborným vedením v Auticentru svou praxi 9 studentek zmíněné katedry. Studentky se aktivně účastní volnočasových a terapeutických činností v Auticentru, spolupracují s lektory, speciálními pedagogy i rodiči dětí s autismem. Mnohé z nich nám dále pomáhají jako dobrovolníci při akcích zaměřených na podporu osob s autismem.

ČlánekPrázdninový tábor Buková

Projekt "Prázdninový tábor Buková" je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Hlavním cílem projektu je umožnit dětem s autismem a jejich sourozencům absolvovat tábor společně tak, jak je to u jejich vrstevníků běžné a alespoň částečně překonat celoroční stav, kdy rodiny dětí s autismem musí sourozence "oddělovat", neboť dítě s autismem není schopno dělat s rodinou stejné činnosti jako jeho zdravý sourozenec.

Stránky