ČlánekLetní tábor Buková

Letošní tábor pro rodiny s dětmi s autismem na Bukové se podařilo uskutečnit díky finanční podpoře města Č. Budějovice.

Tábora se tak mohla zúčastnit speciální pedagožka - muzikoterapeutka, asistent pedagoga a další 4 dobrovolnice, díky nimž se podařilo pro děti s autismem zajistit pravidelný denní režim a všechny činnosti nastavit tak, aby je tyto děti za pomoci asistenta, příp. rodiče, zvládly.

Speciální pedagog měl zpracován týdenní plán aktivit (individuální a skupinové muzikoterapie, nácviky komunikace za pomoci hudebních a perkusních nástroj ů a komunikačních karet, strukturované učení, výtvarné činnosti, poznávání přírodních materiálů), při nichž mu pomáhali asistenti. Rodiče si tak mohli alespoň na chvíli odpočinout od každodenní prázdninové péče o dítě s autismem.

Hlavním smyslem tábora bylo umožnit dětem s autismem a jejich sourozencům absolvovat tábor společně tak, jak je to u jejich vrstevníků běžné a alespoň částečně překonat celoroční stav, kdy rodiny dětí s autismem musí sourozence "oddělovat", neboť dítě s autismem většinou není schopno dělat s rodinou stejné činnosti jako jeho zdravý sourozenec.

Naše muzikoterapeutka si pro nás připravila zajímavé překvapení, a to dřevěné harmonizační lůžko opatřené strunami, které bravurně ovládala svými prsty. Tato živá relaxační hudba prostupující celým tělem upoutala všechny děti na táboře.

Harmonizační lůžko

Díky paní Sitařové si mohli rodiče i děti vyzkoušet netradiční malování na hedvábí.

Malování

Ačkoliv bez berlí nemohla naše lektorka udělat ani krok, nezabránilo ji to v hraní na tento zvláštní buben, který vzbudil u dětí svým zvukem velkou pozornost.

Muzikoterapie