ČlánekHARMONOGRAM ROKU 2023

Autisté jihu, spolek

HARMONOGRAM ROKU 2023

Termíny akcí budou upřesněny v průběhu roku a oznámeny emailem nebo
telefonicky.

DUBEN (měsíc autismu)

 • 3. 4. - Velikonoční setkání rodin v sídle spolku se
  zábavnými úkoly pro děti (spolupráce s Autis
  Centrem, o.p.s.)  od 15:30 hod
 • 22.4. - Modrý běh XI. ročník (spolupráce s Autis Centrem, o.p.s., rodičovské koordinační schůzky budou probíhat cca 2 měsíce před během, v případě nabídky pomoci se obraťte na kontaktního pracovníka)
 • Duben 2023 – Setkání rodin

Upřesnění: Všechny termíny dubnových akcí budou rodičům zaslány emailem a vyvěšeny v rodičovské místnosti na nástěnce. Některé dubnové akce jsou pořádány ve spolupráci s Autis Centrem, o.p.s.

ČERVEN

 • 17. 6. - Autischůzka pro sourozence pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše, psychoterapeuta ze spolku ADAM, autistické děti a my, od 16:00 h
 • Hosté: rodiny ze spolku ADAM

SRPEN

 • 31. 7. - 3. 8. - Muzikoterapeutický pobytový
  tábor 
  pro rodiny dětí s autismem ve Chvalšinách,
  (odborně a personálně zajištěn Autis Centrem,
  o.p.s.) neubytované rodiny mohou využít večerního programu na Chvalšinách (doprava vlastní).
 • 21. 8. – 25. 8. - Příměstský tábor pro sourozence
  dětí s autismem

ZÁŘÍ

 

ŘÍJEN

 • 30. 10. - Halloweenské setkání rodin,
  lampiónový průvod po stezce kolem Vltavy,
  od 16:00 h (spolupráce s Autis Centrem, o.p.s.)

LISTOPAD

 • 13. 11. - Předvánoční dílna pro rodiny – setkání, výroba vánočních dárků od 16:00 h

PROSINEC

 • 11. prosince 2023 - Vánoční jarmark v ZŠ a
  ZUŠ Bezdrevská Vltava
   v Českých Budějovicích
  (zajišťují rodiče).
 • 8. 12. - Vánoční víkendové setkání rodin od 15:00 h

Náklady na materiál, potraviny, příp. benzín, které rodičům vzniknou při společných akcích, kde pomáhají jako dobrovolníci (velikonoce, Halloween, běh, dílny, trhy)

budou hrazeny pouze v případě předchozí domluvy s kontaktním pracovníkem.

 

Kontaktní pracovník:  Jitka Svátková, mob. 702 160 736 (dostupný každý pracovní den od 16:00 do 17:00 hod., email: autiste.jihu@atlas.cz

 

 

Provozní doba spolku:

 

 

 • Rodičovská místnost - pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin – v rodičovské místnosti k dispozici sdílený prostor, televize, půjčovna
  knih, nástěnka pro sdílení informací.
 • Půjčovna pomůcek – speciální tříkolky, tandemové kolo, koloběžky, sportovní náčiní – možno vypůjčit domů (vypůjčení objednat emailem autiste.jihu@atlas.cz, nebo tel. kontaktní pracovník v době od 16:00 do 17:00 h).
 • Sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu spolku nebo po domluvě s organizačním pracovníkem (využití hřiště, půjčovny, dílny, akce pro rodiny, pro spolužáky).

 

 

 Další aktivity:

 

 

 • Sobota, neděle – psychosociální aktivity (rukodělná dílna – keramika, výroba upomínkových předmětů po domluvě se skupinou rodičů nebo podle harmonogramu)
 • Pohybové aktivity – k dispozici půjčovna speciálních pomůcek (tříkolky, koloběžky, sportovní náčiní, hřiště), možnost využití nedaleké cyklostezky u Vltavy
 • Příměstský tábor pro sourozence (srpen)
 • Půjčovna odborné literatury – kontakt na webových stránkách, pro členy spolku zdarma
 • Zprostředkování konzultací s odbornými pracovníky, lékaři, jinými organizacemi

 

 

Prosíme rodiče, aby po sobě uklízeli a oznamovali včas případnou potřebu oprav tříkolek, tandemového kola apod. kontaktnímu
pracovníkovi.

 

 

Při aktivitách je po domluvě s rodiči zajištěno hlídání dětí jako doprovodná činnost.

 

Tags: