ČlánekAktivní život rodin pečujících o osoby s autismem

Projekt "Aktivní život rodin pečujících o osoby s autismem" je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

Hlavním cílem projektu je poskytnout osobám s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) a jejich rodinám každodenní volnočasové a pravidelné tréninkové a psychosociální aktivity v motivujícím prostředí Auticentra, na které jsou osoby s PAS zvyklé, a jež je uzpůsobeno jejich specifickým potřebám.

Projekt by měl současně umožnit rodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení osoby s PAS a napomoci tomu, aby rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti a rovněž jeho sourozenci bezpečné rodinné zázemí a "neuvízly" v sociální izolaci.

Projekt usiluje o vytvoření nabídky každodenních cílených aktivit, které mají komplexně podpořit rozvoj schopností osob s PAS v oblasti vnímání, motoriky, sociál.komunikace a samostatnosti. Charakter, náplň aktivit a jejich vhodnost pro konkrétní sobu s PASjsou konz ultovány s odborným pracovníkem, příp. lektorem.