Projekty 2016

ČlánekRelaxační místnost pro osoby s poruchou autistického spektra

Projekt byl realizován v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2016 – JARNÍ VÝZVA". Díky podpoře veřejnosti a ČSOB, a.s. se organizaci Autisté jihu podařilo získat finanční podporu ve výši 56 890 Kč, která bude použita na vybudování nového relaxačního koutku pro osoby s autismem, v němž budou moci lidé s autismem relaxovat, “schovat se" před okolím či nalézt útočiště při svém afektu.

V některých případech bude místnost sloužit i pro terapie.

ČlánekTábor Buková 2016

Letos v srpnu se již čtvrtým rokem sešly rodiny dětí s autismem na táboře na Bukové. Hlavním smyslem tábora bylo umožnit dětem s autismem a jejich sourozencům absolvovat tábor společně, a alespoň částečně překonat celoroční stav, kdy rodiny nemohou z důvodu postižení dítěte s autismem dělat se svými dětmi společně činnosti, které jsou pro ostatní samozřejmostí.

Tábor opět vedla muzikoterapeutka Dana Pšeničková a 8 asistentů, díky nimž se podařilo pro děti s autismem zajistit pravidelný denní režim pomocí strukturování času, prostředí a aktivit tak, že je tyto děti za pomoci asistentek zvládly. Každý den byl pro děti s autismem a jejich sourozence připraven relaxační pobyt na harmonizačním lůžku, pohybové a výtvarné činnosti. Den byl vždy zakončen skupinovou muzikoterapií a hudebním večerníčkem.

Pro děti s autismem i sourozence byly na každý den připraveny celotáborové hry
Pro děti s autismem i sourozence byly na každý den připraveny celotáborové hry

ČlánekSexuální výchova osob s autismem

Projekt podpořil sexuální výchovu osob s autismem formou odborného poradenství (lektor Bc. Petr Eisner), tvorbou a distribucí vizuálních materiálů pro sexuální intervenci u osob s autismem (videa, edukační karty). Dále zvýšil úroveň rodičovských kompetencí v této oblasti a umožnil tak zkvalitnit sexuální život osob s autismem, podpořil je v jejich pohlavní roli, sexuálním chování a při uspokojování vlastních sexuálních potřeb.

Edukační materiál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví

ČlánekKomunitní centrum pro rodiny s osobami s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra (dále „autismus“) na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem projektu je umožnit rodinám pečujícím o osoby s autismem setkávat se a vzájemně si vyměňovat zkušenosti v péči o tyto osoby. Osoby s autismem a jejich sourozenci se budou moci setkávat v prostředí, na které jsou zvyklé a jež je přizpůsobeno jejich specifickým potřebám. Projekt umožní rodičům získat odborné znalosti důležité pro péči o osobu s autismem, podpoří půjčovnu odborné literatury a speciálních pomůcek.

Projekt je realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje.

ČlánekAktivní pomoc rodinám dětí s autismem

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě s autismem a jeho zdravé sourozence. Projekt umožnil rodičům a prarodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení dítěte/osoby s autismem a napomohl tomu, aby rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti a rovněž jeho sourozenci bezpečné rodinné zázemí. Zároveň poskytl rodičům i dětem volnočasové a edukační aktivity, díky nimž se neocitly v sociální izolaci. V rámci projektu byla realizována osvětová činnost v problematice autismu.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

ČlánekPomoc rodinám pečující o dítě/děti s autismem

Projekt měl za cíl zajistit provozní náklady spolku tak, aby se mohly v sídle spolku scházet rodiny dětí s autismem a jejich sourozenci. Prostřednictvím školení získali pracovníci spolku odborné znalosti v péči o děti s autismem, které předali rodičům těchto dětí.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Stránky