ČlánekVelká rešerše potřeb

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP)

 
Každý má právo žít důstojný a kvalitní život. Každý má právo na pomoc a péči, kterou opravdu potřebuje.

 

 

Spolek Autisté jihu je jednou z 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací, které jsou sdruženy v Alianci pro individualizovanou podporu.
Cílem AIP je hájit zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. AIP a její členové usilují o spravedlivý sociální systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, a které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního 1postižení.
AIP usiluje o prosazení systémových změn do legislativy.
 

Velká rešerše potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících

 

 

AIP zahájila 2. ETAPU strukturovaného výzkumu, který pomůže zviditelnit, ve kterých oblastech současný systém vyhovuje a v kterých nikoli. Ve 2. etapě zkoumá systém sociálních a zdravotních služeb.

 

Zapojte se do výzkumu!

 

Máte mimořádnou šanci popsat svoje jedinečné zkušenosti a vlastní potřeby. Významně přispějete k tomu, aby nový systém podpory a péče na nikoho nezapomněl a nic důležitého nevynechal.

Rychlé odkazy:

Více informací k Velké rešerši

 

AIP usiluje o změnu systému podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících. Nový systém chce vystavět na skutečných – a v průběhu života proměnlivých – potřebách lidí, kteří podporu a péči potřebují. 

Odborníci v AIP analyzovali veškerou legislativu, která dnes upravuje podmínky pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a pro jejich pečující. V návaznosti na ni připravili strukturovaný výzkum, který pomůže zviditelnit, ve kterých oblastech současný systém vyhovuje a v kterých nikoli. Při tvorbě návrhu nového systému budou využity také dosud realizované a dostupné dílčí výzkumy k jednotlivým oblastem života lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících a dobré zahraniční praxe.

 
Rešerše je zcela anonymní, veškeré údaje se vyhodnocují výhradně statisticky.