ČlánekJak pomáhá ombudsman

Veřejný ochránce práv, zvaný také ombudsman, je nezávislý a politicky nestranný státní orgán. Ombudsman je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na období 6 let. Kandidáty navrhuje prezident a Senát. Ze své činnosti se ochránce zodpovídá Poslanecké sněmovně.

V současné době je veřejným ochráncem práv pan Stanislav Křeček. Kancelář veřejného ochránce práv sídlí v Brně, Údolní 39.

Ombudsman Vám může pomoci když:

  • nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
  • úřad je nečinný, například nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení
  • si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
  • se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

V rámci prošetřování stížností má právo nahlížet do úředních či soudních spisů, žádat úřady o vysvětlení, může bez ohlášení provádět místní šetření apod. Díky těmto pravomocem dokáže důkladně analyzovat problém, odhalit jeho příčiny a navrhnout řešení. I když není sám oprávněn vydávat rozhodnutí nebo rušit či měnit chybná rozhodnutí úřadů, v naprosté většině případů vedou jeho šetření k úspěšnému konci a úřady své chyby obvykle samy napraví.

Jak podat stížnost ombudsmanovi a více informací o tom, jak Vám může pomoci viz www.ochrance.cz