ČlánekPrázdninový tábor Buková

Projekt "Prázdninový tábor Buková" je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Hlavním cílem projektu je umožnit dětem s autismem a jejich sourozencům absolvovat tábor společně tak, jak je to u jejich vrstevníků běžné a alespoň částečně překonat celoroční stav, kdy rodiny dětí s autismem musí sourozence "oddělovat", neboť dítě s autismem není schopno dělat s rodinou stejné činnosti jako jeho zdravý sourozenec.

Díky finanční podpoře města Č. Budějovice bude možno na táboře pro děti s autismem zajistit dodržení obdobného režimu dne jako v jiné dny. Speciální pedagog, který se tábora zúčastní má zpracován týdenní plán aktivit (ranní rituál, individuální a skupinové muzikoterapie, nácviky komunikace za pomoci hudebních a perkusních nástrojů a komunikačních karet, strukturované učení, výtvarné činnosti, poznávání přírodních materiálů) a za pomoci svého asistenta bude koordinovat činnost dětí s autismem dle potřeby a schopností dětí. Dle potřeby budou pro děti přímo na táboře vyráběny komunikační karty a zajištěna vizuální podpora všech činností a nových věcí.