ombudsmanka

ČlánekÚmluva o právech osob se zdravotním postižením

Ochránce společně se svým Poradním orgánem sleduje plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením na vnitrostátní úrovni. Úmluva k nahlédnutí zde, upravená a snadno srozumitelná forma Úmluvy zde

ČlánekDostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS

Na základě častých stížností na nedostatečné zajištění sociálních služeb pro osoby s PAS, se veřejný ochránce práv rozhodl provést

ČlánekLeták pro rodiče

Leták první pomoci Autismus

Rodičům doporučujeme přečíst si leták Veřejné ochránkyně práv:

Leták má být "PRVNÍ POMOCÍ" rodičům dětí s PAS při zorietnování se v této problematice a spleti úřadů a organizací.

Leták připravovali právníci z úřadu veřejné ochránkyně práv neboli ombudsmanky. V rámci spolupráce byly při tvorbě letáku osloveni i odborníci z různých oblastí. Leták připomínkovali také členové Poradního orgánu ombudsmanky, mimo jiné i paní Mgr. Milena Urbanová. Pokud by rodiče měli jakékoliv dotazy či něčemu nerozuměli, je možné kontaktovat veřejnou ochránkyni práv viz www.ochrance.cz/kontakty/, kde je uveden také kontakt na právní sekci, která leták zpracovávala.Pozornost leták věnuje screeningu na PAS, rané péči, vzdělávání, šikaně, volnočasovým aktivitám, sociálním službám, průkazům ZTP, invalidním důchoům, zdravotním službám, zaměstnání, možnostem jak se bránit proti porušování práv osob s autismem.

 

Leták pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra si můžete přečíst zde.

ČlánekJak pomáhá ombudsman

Veřejný ochránce práv, zvaný také ombudsman, je nezávislý a politicky nestranný státní orgán. Ombudsman je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na období 6 let. Kandidáty navrhuje prezident a Senát. Ze své činnosti se ochránce zodpovídá Poslanecké sněmovně.

V současné době je veřejným ochráncem práv pan Stanislav Křeček. Kancelář veřejného ochránce práv sídlí v Brně, Údolní 39.

Ombudsman Vám může pomoci když:

ČlánekPomoc dětem a náctiletým

Veřejný ochránce práv, zvaný také ombudsman, pomáhá dětem a mladým lidem hledajícím pomoc v nesnázích. Zažíváte ve škole šikanu, smějí se vám kvůli Vašemu odlišnému chování, máte v rodině těžce nemocného člověka, ocitli jste se v situaci, kdy se vaši rodiče rozvádějí a nevíte, jak se zachovat?

Nebojte se napsat o svých potížích, zeptat se na radu nebo požádat o pomoc. Nemáte co ztratit, můžete jen získat od osoby, která má dost pravomocí, aby zajistila nápravu a zjistila, jak se věci mají.