ČlánekPobytový tábor pro pečující rodiny

Pobytový muzikoterapeutický tábor pro rodiny s dětmi s autismem proběhl i letos na Bukové u Nových Hradů v zařízení Jedličkova ústavu v Praze.

Pečující rodiny včetně sourozenců a dětí s autismem mohli tábor absolvovat tak, jak je u jejich vrstevníků běžné.

Pro děti s autismem byl na táboře zajištěn strukturovaný režim dne. S dětmi s PAS pracovali asistenti a muzikoterapeut.

Rodiče se tak v tomto čase mohli věnovat zdravým sourozencům.

Mzdové náklady zahrnovaly odměnu koordinátora a asistentů. Dalšími náklady byly náklady na provoz (spotřeba elektrické energie a vody) a dále ubytování dětí s autismem, koordinátora, muzikoterapeuta a asistentů.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Výše spolufinancování pobytového tábora z rozpočtu Statutárního města České Budějovice činila 45 000 Kč.