Projekty 2013

ČlánekPomozte své komunitě 2013

Příjemce získal dar v rámci programu "Pomozte své komunitě 2013" organizovaného společností Telefónica Czech Republic a.s..

ČlánekVýstava - Auticentrum pro děti s autismem a jejich sourozence

Výstava - Auticentrum pro děti s autismem a jejich sourozence Od úterý 10.12.2013 do pátku 13.12.2013 se v prostorách ZŠ a ZUŠ Bezdrevská konala výstava a workshop věnované projektu "Auticentrum pro děti s autismem a jejich sourozence".

ČlánekRodinné komunitní Auticentrum

Hlavním cílem projektu je aktivizace rodin pečujících o děti s poruchou autistického spektra (PAS), v motivujícím a připraveném prostředí vyplnit smysluplně volný čas dětí s tímto handicapem, komplexně podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekKomunitní Auticentrum pro rodiny pečující o osoby s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o děti či dospělé s poruchou autistického spektra (PAS) na území Jihočeského kraje. Účelem projektu je vytvoření uceleného programu a realizace aktivit, které umožní osobám s autismem žít obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje.

ČlánekAuticentrum pro děti s Autismem a jejich sourozence

Projekt je zaměřen na realizaci volnočasových aktivit pro děti s autismem a jejich sourozence. Aktivity budou realizovány v Auticentru, v němž bude k dispozici prostředí vhodné pro práci dětí s autismem.

Projekt je financován z projektu "Pomozte dětem" organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

ČlánekI. ročník Modrého běhu

Naše sdružení se i letos připojilo k celosvětové kampani „Light it Up Blue“ (Rozsviťme se modře) na podporu dětí s poruchami autistického spektra.

V sobotu 6. DUBNA 2013 se konal "Modrý běh" centrem Českých Budějovic na podporu vznikajícího komunitního Auticentra.