ČlánekAuticentrum - aktivní život rodin dětí s poruchou autistického spektra

Aktivity projektu „Auticentrum - aktivní život rodin dětí s poruchou autistického spektra“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě s autismem a jeho zdravé sourozence. Projekt by měl umožnit rodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení dítěte/osoby s autismem a napomoci tomu, aby rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti a rovněž jeho sourozenci bezpečné rodinné zázemí. V rámci projektu proběhnou odborné kurzy a vzdělávací aktivity pro rodiče dětí s autismem. Součástí projektu je realizace workshopů, výstavy a otevřených dveří Auticentra pro veřejnost. Projekt by měl posílit odborné znalosti rodičů díky pravidelným aktivitám realizovaným v Auticentru a usilovat o osvětu problematiky autismu.