ČlánekKomunita pomáhá rodinám dětí s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra (dále „autismus“) na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem projektu je umožnit rodinám pečujícím o osoby s autismem setkávat se a vzájemně si vyměňovat zkušenosti v péči o tyto osoby. Osoby s autismem a jejich sourozenci se budou moci setkávat v prostředí, na které jsou zvyklé a jež je přizpůsobeno jejich specifickým potřebám. Projekt podpoří rozvoj půjčovny odborné literatury a speciálních pomůcek. V rámci projektu byla realizována osvětová činnost v problematice autismu (např. Modrý běh, Výstava „Den v modrém“). Projekt byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Jihočeského kraje.