ČlánekTábor v Bukové 2015

Již třetím rokem pořádal spolek Autisté jihu tábor v Bukové, kterého se účastnily rodiny s dětmi s autismem.

Tvoříme mýdla

Hlavním smyslem tábora bylo umožnit dětem s autismem a jejich sourozencům absolvovat tábor společně tak, jak je to u jejich vrstevníků běžné a alespoň částečně překonat celoroční stav, kdy rodiny dětí s autismem musí sourozence "oddělovat", neboť dítě s autismem většinou není schopno dělat s rodinou stejné činnosti jako jeho zdravý sourozenec.

Tábor opět vedla muzikoterapeutka Dana Pšeničková a 7 asistentů, díky nimž se podařilo pro děti s autismem zajistit pravidelný denní režim a všechny činnosti nastavit tak, aby je tyto děti za jejich pomoci zvládly.

Na táboře vládla poklidná a přátelská atmosféra, kterou si rodiny s dětmi s autismem po celoročním shonu velmi užívaly. Letošní ročník nám potvrdil to, že setkávání rodin a možnost sdílet své pocity a zkušenosti s lidmi, kterým není potřeba vysvětlovat, co přináší rodinný život s dítětem s autismem, jsou pro rodiny nesmírně důležité. Během tábora děti s rodiči malovaly na hedvábí, barvily šátky, pracovaly s keramickou hlínou, vyráběly „dešťové“ hole a vytvářely originální mýdla.

Každý den byl pro děti s autismem a jejich sourozence připraven relaxační pobyt na harmonizačním lůžku, které si pro tyto účely nechala do Bukové přivést naše muzikoterapeutka. Den byl vždy zakončen skupinovou muzikoterapií a hudebním večerníčkem. Závěrem tábora byla pro děti připravena „světelná zahrada“, kdy paní muzikoterapeutka využila všech svítících pomůcek a nainstalovala je po setmění ve venkovních prostorách. Pro všechny to byl neobyčejný smyslový zážitek.

Světelná zahrada

Tábor v Bukové byl realizován za finanční podpory Statutárního města České Budějovice.