ČlánekVýstava výtvarných činností dětí s autismem

dubnu 2014 byla u příležitosti světového dne autismu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity slavnostně zahájena výstava výtvarných činností dětí s autismem a představení projektu Honzíkova cesta. Výstava se konala pod záštitou prof. PhDr. Valerie Tóthové, Ph.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty JU

Na výstavě byla prezentována činnost organizace Autisté jihu - klinického pracoviště katedry psychologie a speciální pedagogiky ZSF JU ČB.

Výstava měla upozornit na to, že včasná diagnóza a odborná pomoc rodičům a dětem s autismem prostřednictvím speciálních terapeutických a pedagogických programů, dávají naději na zmírnění následků onemocnění v běžném životě.

proděkanka Mgr. Ivana Chloubová, doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., Mgr. Věra Koppová

Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. při zahájení výstavy stručně objasnil problematiku autismu a zdůraznil význam Katedry psychologie a speciální pedagogiky při vzdělávání odborných pracovníků.

Mgr. Kuzdasová-ředitelka ZŠ speciální Centrum Bazalka, Mgr. Šťastná - ředitelka MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Mgr. Jana Písková- speciální pedagog SPC.

Mgr. Kuzdasová-ředitelka ZŠ speciální Centrum Bazalka, Mgr. Šťastná - ředitelka MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Mgr. Jana Písková- speciální pedagog SPC.

Druhá zprava Soňa Szwajnochová, organizátorka projektu Honzíkova cesta, vedle p. Luccy Buiowa - osobní asistentka dítěte s PAS.

Druhá zprava Soňa Szwajnochová, organizátorka projektu Honzíkova cesta, vedle p. Luccy Buiowa - osobní asistentka dítěte s PAS.

 

Mgr. Milena Urbanová představila aktivity pro děti s autismem konané v Auticentru. Dále poděkovala Mgr. Věře Koppové za spolupráci a pomoc při budování klinického pracoviště katedry psychologie a speciální pedagogiky ZSF JU ČB, kterým se od září 2013 stalo rovněž Auticentrum. Studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky tak mají možnost při své praxi poznat děti s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání.

Na výstavu zavítaly děti z MŠ, ZŠ a Prš Trhové Sviny s modrými balónky

Na výstavu zavítaly děti z MŠ, ZŠ a Prš Trhové Sviny s modrými balónky.

"Modrá" AndreaJurásková se svou dcerou Magdalenou, členky spolku Autisté jihu

"Modrá" Andrea Jurásková se svou dcerou Magdalenou, členky spolku Autisté jihu.

Své sympatie s osobami s autismem vyjádřili přítomní účastníci modrou barvou svého oblečení.

Své sympatie s osobami s autismem vyjádřili přítomní účastníci modrou barvou svého oblečení.