ČlánekŽivot s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra (dále „autismus“) na území Jihočeského kraje. Účelem projektu je zajištění takových aktivit, které umožní osobám s autismem a jejich rodinám žít obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Hlavním cílem projektu je umožnit rodinám pečujícím o osoby s autismem setkávat se a vzájemně si vyměňovat zkušenosti v péči o tyto osoby, zároveň osobám s autismem umožnit setkávat se v prostředí, na které jsou zvyklé a jež je uzpůsobeno jejich specifickým potřebám.

Projekt umožní rodičům získat odborné znalosti důležité pro péči a správné vedení osoby s autismem a napomoci tomu, aby rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti a rovněž jeho sourozenci bezpečné rodinné zázemí a „neuvízly“ v sociální izolaci.

Projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje. Výše poskytnuté dotace činí 150.000,- Kč.