ČlánekVzdělávejte se pro růst

Autisté jihu, spolek

Národní individuální projekt č. CZ. 1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Mzdové náklady spolku Autisté jihu jsou částečně hrazeny v rámci zřízených společensky účelných pracovních míst ("SÚPM") z prostředků státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Příspěvek na vyhrazení SÚPM je zaměstnavateli poskytován po dobu 6 měsíců. V rámci SÚPM jsou zaměstnáni zejm. dlouhodobě nezaměstnaní rodiče dětí s autismem, kteří pomáhají při chodu organizace.