Autismus

ČlánekZákladní údaje

Dětský autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývojdítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (tzv. základní diagnostická triáda problémových oblastí vývoje u poruch autistického spektra).

Aspergerův syndrom

Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst, rozeznávají brzy číslice či písmena, umí citovat z

ČlánekZajímavé odkazy

Osm mýtů o lidech s autismem VitaLia
Atyp magazín  Časopis pro lidi s jinakostí a jejich okolí
Modrá beruška  Portál nejen pro rodiče dětí s autismem
Děti úplňku nikdo nechce Petr Třešňák, Respekt
Děti úplňku Petr Třešňák, Respekt 27. leden - 2. únor 2014
Autistik Občanské sdružení na pomoc lidem s autismem
Adventor Sdružení autistů a odborníků
Dobromysl Komplexní informace o problematice zdravotního postižení
Apla Jižní Čechy Asociace pomáhající lidem s autismem
Alenka o.s. Sdružení pomáhající autistům
Autismus CZ Portál o poruchách autistického spektra
Senzorické pomůcky Slovenský obchod s pomůckami pro stimulaci smyslů
Snoezelen Informační portál o práci v multisenzorickém prostředí
Autíček Jeníček Blog o životě s autistou
Board Maker Program Board maker pro tvorbu piktogramů
PictoSelector Alternativa k Board Makeru (zdarma)
Pinterest Speciální vzdělávání - nápady a inspirace

ČlánekFilmy

Filmy s tématikou autismus

  • Normální autistický film, režie: Miroslav Janek. Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista"
  • Srdcem tanga, režie:Raymond Martino. Film který vznikl na pomoc osobám s autismem v Kalifornii, a je věnován navazování mezilidských kontaktů lidí s autismem prostřednictvím tance.

ČlánekOdborná literatura

Odborná literatura pro členy spolku zdarma zde