ČlánekKdo jsme - O nás

Jsme především rodiče. Rodiče, kterým není lhostejný osud dětí s autismem, rodiče, kteří aktivně usilují o změnu situace lidí s autismem v České republice, o zkvalitnění jejich života, zapojení do společnosti a zajištění přístupu ke vzdělávání. Členy spolku jsou také přátelé lidí s autismem a další příznivci, kteří pomáhají zlepšit situaci lidí s autismem ve společnosti. 

Fandíme všem lidem s autismem a pečujícím rodičům, jejichž hnací silou je touha pomoci nejen sobě nebo svým vlastním dětem, ale celé komunitě, byť jen tím, že šíří tolik křehkou osvětu v problematice autismu. Mýtus, že rodiče dětí s autismem jsou citově angažováni, a proto se nemohou stát skutečnými profesionály, je však v ČR velmi zažitý a my jej odmítáme. Rodiče mohou být skvělí specialisté ve školství, v oboru speciální pedagogiky, rehabilitace, výzkumu, od biochemie až po metaterapii, ve zdravotnictví nebo odborníci ve sféře sociálních služeb.

Podle opakovaných výzkumů je míra stresu rodičů dětí s autismem mnohonásobně vyšší než u rodin dětí se smyslovou vadou, somatickým nebo jiným psychickým postižením (mentální retardace, ADHD), proto se snažíme předejít sociální izolaci pečujících rodin a negativním důsledkům náročné péče o dítě s autismem. Usilujeme ve spolupráci se státní správou, samosprávou, ostatními neziskovými organizacemi a odborníky o vznik vhodných sociálních služeb, které by odpovídaly potřebám lidí s autismem. Je pro nás nepřípustné, aby lidé s autismem v důsledku nepochopení jejich potřeb a lhostejnosti státu končili v psychiatrických léčebnách. Členy spolku jsou i naši přátelé a všichni, kdo cítí potřebu nebo chtějí pomoci změnit podmínky života lidí s autismem v ČR. Spolek vznikl v roce 2010 díky aktivitám rodičům dětí s různými poruchami autistického spektra (PAS)

Spolupracujeme s organizací Autis Centrum, o.p.s. České Budějovice, která je poskytovatelem sociálních služeb. Rodiče dětí s autismem se aktivně podílejí na navrhování potřebných sociálních služeb, které by jim ulehčili každodenní péči o dítě s autismem.

Podporujeme činnost spolku Děti úplňku, podílíme se na shromažďování podkladů v rámci dotazníkových šetření zaměřených na kvalitu a dostupnost služeb pro lidi s autismem a jejich rodiny, jsme členi Aliance pro individualizovanou podporu , jejímž cílem je hájit zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči.

 

 Cílem našeho spolku je:

 • Sdílet dobrou praxi v péči o děti s autismem a vyměňovat si poznatky a zkušenost
 • Informovat širokou veřejnost o problematice PAS
 • Podporovat a organizovat zájmové činnosti vedoucí k účelnému naplňování volného času dětí, mládeže a dospělých s PAS, jejich rodin, sourozenců
 • Zprostředkovat odbornou péči pro osoby s PAS a jejich rodiny

Činnosti

Spolek Autisté jihu se věnuje zejména těmto činnostem:

 • Pořádá setkání pečujících rodin a podporuje vzájemnou výměnu zkušeností při péči o osoby s PAS (např. velikonoční setkání, Halloween, vánoční dílnu apod.)
 • Pořádá sourozenecký tábor, volnočasové aktivity (keramickou dílnu pro rodiče apod.
 • Provozuje půjčovnu speciálních pomůcek (například. speciální tříkolky, tandemové kolo, koloběžky) a odborné literatury
 • Spolupořádá veřejné akce na podporu lidí s PAS (každoročně Modrý běh, výstavy, .... )
 • Pořádá workshopy, semináře a setkání s odborníky zaměřené na problematiku autismu  
 • Spolupracuje s jinými organizacemi, státní správou a samosprávou, ostatními neziskovými organizacemi a odborníky o vzniku vhodných sociálních služeb pro lidi s PAS,

Program spolku:

Probíhá dle Harmonogramu pro rok 2023, dále dle domluvy rodičů (setkání rodičů, sourozenců, dětí s autismem, návštěvy a akce spolužáků dětí s autismem, tábory pro děti s autismem a sourozence, workshopy, společné a osvětové akce)

Milí rodiče, pokud se chcete zapojit do společných aktivit, přidat pomocnou ruku při pořádání osvětových akcí, výstav, táborů nebo se jen seznámit s rodiči, kteří mají podobné každodenní starosti jako vy, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 702 160 736, rádi Vám sdělíme podrobnější informace.

Provozní doba spolku: 

 • pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin - k dispozici rodičovská místnost v sídle spolku s informačními materiály, půjčovna odborné literatury a půjčovny speciálních pomůcek (např. speciální tříkolky, tandemové kolo, koloběžky)
 • sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu aktivit nebo domluvených setkání rodičů

Členové spolku mohou:

 • využívat prostor spolku v rámci rodičovských setkání, setkávání sourozenců, setkávání děti s autismem se spolužáky apod. (vždy po domluvě s organizačním pracovníkem)
 • účastnit se víkendových setkání rodin a dětí s autismem 
 • využívat půjčovnu speciálních pomůcek a odborné literatury
 • prostřednictvím spolku zažádat v rámci individuálních žádostí o příspěvek na konkrétní speciální pomůcku, asistenta a pod.
 • být informování prostřednictvím emailu autiste.jihu@atlas.cz o všech důležitých akcích a činnostech spolku, nové odborné literatuře a dalších aktivitách a pod.
 • vvyužít tábora pro sourozence a akcí spolku podle Harmonogramu na daný rok

Přihlášku do spolku lze stáhnout zde.

Tags: